Baznīcas vēsture

Limbažu Sv. Jāņa baznīca uzcelta 1680. gadā un ir tipiska klasiciskā baroka celtne, tās projekta autors bija Ruperts Bindenšū. Celtniecību organizēja un finansēja Rīgas rāte, jo Limbaži piederēja Rīgas pilsētai (par to liecina arī Rīgas ģērboņi virs baznīcas rietumu un dienvidu ieejas durvīm). Baznīca trīssimts gadu laikā piedzīvojusi daudz pārmaiņu - cietusi ugunsgrēkos, vairākkārt atjaunota un remontēta. Tomēr tā savu sākotnējo izskatu būtiski nav mainījusi.

Baznīcas dārzā atrodas 1923. gadā pēc arhitekta P.Kundziņa meta celtais piemineklis 1914-1920. gadā Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem Limbažu apkārtnes cīnītājiem.