2019.gadā tika restaurēts altārgleznas rāmis, sadarbībā ar Limbažu Fondu. restaurāciju veica Lolita Hermsa.

bildes