Altāra restaurācija un rekonstrukcija

2017.gada martā uzsākta un oktobrī noslēdzās altāra restaurācija un rekonstrukcija restauratores Natālijas Jātnieces vadībā. Finansējums projektam iegūts no Lauku atbalsta dienesta programmas "Leader", lēmums Nr.Nr.09,6-11/16/4609.  
13.augustā notika altāra iesvētīšana svinīgā dievkalpojumā, kuru vadīja Latvijas ev.lut.Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

2015.gadā baznīcā notika Limbažu ev.lut. baznīca interjera izpēte, ko veica restauratores Natālija Jātniece un Irbe Grīnberga. Tās rezultātā tika secināts, ka, pirmkārt, altāris bija tehniski sliktā stāvokli - krāsa ir nobružāta un atlupusi, altārim ir daudzas deformācijas un bojājumi. Otrkārt, tā krāsojums absolūti neatbilda tā vēsturiskajam krāsojumam un nepilnīgi atspoguļoja tā sākotnējo barokālo greznumu.

Pašlaik altāris jau ir no jauna ieguvis gaiši pelēko krāsojumu un zeltījumu. Tā kā altāris ir vienots ansamblis ar kanceli, tad draudze atradusi līdzekļus arī kanceles rekonstrukcijai.