2022

Draudze vakanta no 1.02- 11.09. draudzē sāk kalpot Kārlis Rozentāls

17-18.07 draudzes nometne Noriņos

6.09 Ciemojas senioru grupa no Leipcigas

27.09 Senioru ekskursija

Draudzes hronika 2020

25.01 sākas iesvētes mācība

31.01 Mācītāja Uģa Brūklenes lekcija " Piecas mīlestības dāvanas"

2.02 Draudzes padomes vēlēšanas

9.05 Latvijas televīzija filmē Mātes dienas dievkalpojumu

Aprīlis - apkures ierīkošana sakristejā, LAD Leader projekts

Aprīlis - maijs remonts sakristejā, "Pukšu"  dārza sakopšana

31.05 kristības un iesvētības

12.07 plkst.18.00 jauniešu kora BALSIS koncerts

31.07 Mūzikas skolas koncerts, Staro Limbaži ar apgaismoto baznīcu

1.08 Koncerts Baroks. Pērts. Vidzeme

13.09 plkst.11.30 Tomiņu ģimenes koncerts

Septembris - mūra restaurācija, baznīcas solu restaurācija

20.09 Rīgas Visu Svēto pareizticīgo draudzes ansambļa koncerts.
25.09 bīskapa emeritus Pāvila Brūvera lekcija

Instalācija "Par dzīvību" baznīcas dārzā

24.-26.12 Ziemsvētku noskaņā rotāta baznīca, videosveicieni, Betlēme baznīcas dārzā


2019

1.01 evaņģēlista Agņa Alksņa ievešana amatā

26.01 sākas iesvētes mācība

1.02 Mācītāja Romana Kurpnieka lekcija par Jāņa evaņģēliju

24.02 mācītāja saņem maģistra diplomu Gēteborgā

16.03 Mācītāja Romana Kurpnieka lekcija " 7x70 tikumi un 7 nāves grēki". Augšistabas vakars

21.04 Lieldienas

23.04 viesojas senioru grupa no Leipcigas

11.05 dievkalpojums un Rīgas Visu svēto pareizticīgo draudzes koncerts

18.05 Muzeju nakts Muzikālā kafejnīca

25.05 ekskursija uz Valgundes klosteri, Dobeles ceriņiem un Babītes rododenriem

7.06 Baznīcu nakts - dievkalpojums,  Zintai Vavilovai tiek pasniegts Uzticības vairogs, piedalās bīskaps emeritus Pāvils Brūvers, "Dziesmu vakars".

13.07 Vienas dienas svētceļojums uz Igates baznīcu

21.07  romantiskās mūzikas koncerts. Līva Tomiņa (vijole) un Baiba Betlere (ērģeles)

1.08 pašdarbnieku koncerts baznīcā

2.08 plkst.21.00 nakts koncerts- Aigars Reinis (ērģeles), Ēriks Kiršfelds ( čells) un Ilze Grēvele (soprāns)

13.08 draudzes senioru ekskursija uz Burtniekiem

18.08 Dienas centra "Mēs" izrāde "Liepas pie baznīcas" 

5.10 rekolekcijas "Svētība", iesvētes mācību sākums. Lekciju lasa Romans Kurpnieks

6.10   Pļaujas svētki

23.10 draudzes grupa dodas uz Osnabriku

9.11 Valmieras prāvesta iecirkņa perminderu apmācība

1.12 plkst.10.oo dievkalpojums, piedalās bīskaps emeritus Pāvils Brūvers, pēc tam restaurētā altārgleznas rāmja atklāšana un bukleta par baznīcas vēsturi atvēršana, uzdots Plānotājs 2020

16.12 koncerts Sniegpārslas stāsts, 20.12 koncerts Ziemsvētku starojums, 24.12  Vokālās akadēmijas audzēkņu koncerts

27.12 Sv. Jāņa dienas dievkalpojums un draudzes vakars


Draudzes hronika 2018

14., 28.01; 8.02; 22.02    senioru dievkalpojums draudzes namā

10.02 prāvesta  R.Kurpnieka ievešana amatā. Dievkalpojumu vada arhibīskaps Jānis Vanags, filmē Latvijas TV

17.03. “Laulība (attiecības) – Dieva nodoms vīrietim un sievietei” Lektors: Mācītājs Romans Kurpnieks

7.-17.04 Svētceļojums uz Izraēlu

21.04 Valmieras iecirkņa konvents ar vieslektoru Viļa Kolma un Rinalda Granta piedalīšanos

1.05 18.00 Stāstījums par svētceļojumu uz Izraēlu

19.05 Koncerts "Ērģeļu skaņas Latvijas simtgadei", Muzeju nakts kafejnīca ar Gaiļu ģimenes un Valtera Reiznieka priekšnesumiem

20.05 Vasarsvētki, kristības un iesvētības

1.06 Baznīcu nakts , Māris Grīnbergs - ērģeļu improvizācija; Mūzikas skolas audzēkņi; dziesminieka Kārļa Kazāka koncerts

30.06 Draudzes ekskursija uz Gulbeni un Alūksni

jūlijs - sakristejas griestu rekonstrukcija

16.07- 17.07 Svētceļnieki, kas dodas uz Krimuldu, nakšņo draudzes namā

2.08 Pašdarbības kolektīvu koncerts baznīcā

4.08  “Ars Antiqua Riga”  koncerts

10.08 Saulrieta brauciens uz jūru

Augusts- Altārdaļas griestu izpēte

25.08  Rekolekcijas ar mācītāju Jāni Bitānu "Svētā Gara dāvanas"

Septembris, oktobris, novembris - altārdaļas solu rekonstrukcija, grīdas nomaiņa baznīcas aizmugurējā daļā, labajā pusē

2.09-18.11 mācītājs Romans Kurpnieks studijās ASV

18.10 uzsākti vīru vakari

25.-29.10 draudzes grupa viesojas Leipcigā, māsu draudzē

31.10  Reformācijas dienas dievkalpojums, vada mācītājs Magnuss Olsons, pēc tam sadraudzības vakars ar Olsonu ģimeni

11.11 Lāčplēša dienas koncerts baznīcā

18.11 Latvijas simtgades dienas dievkalpojums un svētku pusdienas

7.12 mācītāja Romana Kurpnieka lekcija par Jāņa evaņģēliju

27.12 draudzes diena - Jāņa Evaņģēlista diena ar dievkalpojumiem un  "Draudzes egli", ar mācītāja Ivara Jēkabsona priekšlasījumu "Dievbijība mājās"


Draudzes hronika 2017

Februārī uzsākta grīdas izpēte un tehniskā projekta izstrāde

17.02. - uzsākta iesvētes mācība

01.03. - uzsākta altāra rekonstrukcija

21.-23.03 - ciemiņi no Zviedrijas un mācītājs Magnuss Olsons

13.-15.04 Nepārtrauktā lūgšana

15.04 nakts dievkalpojums ar kristībām

16.04 Lieldienu dievkalpojums ar kristībām un iesvētībām

21.04 - Smiltenes Mūzikas skolas koncerts

22.04 talka "Pukšās"

20.05 Muzeju nakts

2.06 Baznīcu nakts.Māra Grīnberga ērģeļu improvizācija un Rīgas Visu Svēto pareizticīgo draudzes kora koncerts.

Jūnijs- notiek lieveņa celtniecība Lielzera ielā 6

04.06. - Vasarsvētki, kristības un iesvētības

17.-18.06.  draudzes ekskursija uz Latgali

8.07. ekumēnisks svētceļojums uz Igates baznīcu

jūnijs-oktobris malkas šķūņa celtniecība Dailes 2

 12.jūlijs uzsākta kanceles rekonstrukcija

27.-31.07. - Vācu māsu draudžu vizīte

4.08 19.30, 6.08 16.30 Pilsētas svētku koncerti

8.-10.08 svētdienas skolas sadraudzība

13.08 atjaunotā altāra iesvēte. Piedalās LELB arhibīskaps Jānis Vanags
30.09 Saksijas (Vācijā) senioru grupas vizīte

Turpinās malkas šķūņa celtniecība

28.10  Draudzes brauciens uz Rīgu, piedalīšanās Reformācijas svētku dievkalpojumā  Rīgas Domā

23.11 senioru dievkalpojums draudzes namā, viesojas filmēšanas grupa no Diakonijas centra

4.12 - pabeigta grīdas nomaiņa daļā baznīcas

9,10.12 rekolekcijas ar Jāni Bitānu

26.12 draudzes padomes svētku pasākums


Draudzes hronika 2016

07.02. - dievkalpojumā piedalījās arhibīskaps Jānis Vanags, pasniedzot mācītājam amata krustu.

21.02. - pēc dievkalpojuma draudzes padomes un revīzijas komisijas, kā arī draudzes priekšnieka vēlēšanas.

28.02. - kora " Balsis" koncerts

24.-26.03. - notika Nepārtrauktā lūgšana

Saņemts VKKF finansējums sakristejas griestu izpētei un restaurācijai. Notiek sakristejas griestu konservācija un restaurācija.

22.,23.04. - rekolekcijas "Dievs dziedina, jo pestī. Dievs pestī, bet ne vienmēr dziedina"

07.05. - talka Pukšu ābeļdārzā. Gada laikā arī vairākas malkas talkas.

21.05. - Muzeju nakts ar Muzikālo kafejnīcu pie draudzes

10.06. Baznīcu nakts

Pateicoties Limbažu fonda atbalstam baznīcā uzstādīta trešā infoplāksne. Paldies Ivaram Cišam par maketu!

12.08. - draudzes vakars ar bildēm no Vācijas, Somijas un draudzes brauciena uz Lietuvu

26.-29.08. - draudzes grupa viesojas Oslo

21.09. - tikšanās ar mācītāju Magnusu Olsonu un viņa zviedru kolēģiem

28.10.-02.11. - draudzes grupa viesojas Osnabrikā, Vācijā

02.10. - Pļaujas svētku dievkalpojums. Pēc tā sadraudzības pusdienas un bildes no Oslo un Gotlandes.

25.,26.11. - rekolekcijas "Ikona"

Programmā "Leader" apstiprināts projekts par altāra rekonstrukciju.

Pabeigta baznīcas logu restaurācijas otrā kārta

27.12. - brauciens uz pansionātiem

03.12. - Draudzes ekskursija uz Tartu