Adventa laikā

Mācītājs Romans Kurpnieks

Ir Adventa laiks, kad gaidu Kristus piedzimšanas svētkus un vienlaicīgi šis ir Dieva žēlastības laiks, kas atspīdējis visiem cilvēkiem. Es esmu aicināts atmest bezdievību un pasaulīgās iekāres, lai dzīvotu šajā laikā saprātīgi, taisni un godbijīgi, laimīgā cerībā, gaidīdams uz lielā Dieva un mūsu glābēja Jēzus Kristus godības atklāšanos.

Apstāties un atmest bez-dievību.

Norimt, laikā, kad mūsu telefoni ir bez-vadu, plītis bez-uguns, automašīnas bez-atslēgām un riepas bez-kamerām. Mēs ēdam bez-sāta ēdienu bez-taukiem. Sievas nēsā kleitas bez-piedurknēm. Jaunieši ir bez-darba un par to valsts vadītājus sauc par bez-kaunīgiem, jo viņu nostāja ir bez-rūpīga. Arvien vairāk tiek grautas ģimenes un attiecības kļūst bez-jēdzīgas. Vīri bez-mugurkaula, sievas bez-bailēm. Zīdaiņi bez-tēviem, bērni bez-uzvedības, izglītība bez-vērtības, cilvēki bez-sirds.

Tik daudz ir bez un tomēr mana cerība ir bez-galīga, jo Dievs mani mīl bez-nosacījuma mīlestībā, to atklājot Jēzū Kristū, caur kuru ir radies viss un nekas, kas ir radies, nav radīts bez-Viņa.

Ir labi apstāties un pārvērtēt to, kam es sekoju; pasaulei, kas bez-mitas dzen vai Dievam, kas savu Garu dod bez-mēra.

Norimt, lai izvērtētu sevi un atgrieztos no grēkiem. Pārstāt citus sodīt. Kurš no mums ir bez-grēka?

Noklust, lai atzītu savu bez-spēcību, jo bez-Kristus es nenieka nespēju darīt.

Bet man ir ieprieca, jo Viņa žēlastībā tieku attaisnots bez-nopelna.

Svētie Raksti saka: ka bez-ticības nav iespējams Dievam patikt un ka ticība bez-darbiem ir nedzīva. Kā miesa bez-gara ir mirusi, tā arī ticība ir mirusi bez-darbiem, saka svētais apustulis Jēkabs.

Jēzu, kas esi bez-iesākuma un bez-gala, dod Savā žēlastībā, ka varu būt bez-kurnēšanas viesmīlīgs un bez-bailēm panest visu, ko Tu man esi sagatavojis.