Svētdienas dievkalpojumi

Svētdienās plkst. 10:00

Nedēļas dievkalpojumi

Ceturtdienās plkst.18.00

Dievkalpojumi svēto dienās

Pašlaik nenotiek

Baznīcas liturģiskais kalendārs

Kristības, iesvētības, laulības

Par jautājumiem saistībā ar kristībām, iesvētībām un laulībām lūdzu griezties pie mācītājiem vai draudzes padomes.

Bībeles stunda

Pašlaik nenotiek

Svētdienas skola

Pašlaik nenotiek

Mūzika


Diakonija

Diakonijas grupa vienmēr aicina jaunus aktīvistus. Mūsu galvenie pasākumi gadā ir veco ļaužu apmeklēšana Ziemsvētkos, Lieldienās un apaļās dzimšanas dienās.