Grīdas izpēte un atjaunošana

Grīdas izpēte un tehniskā projekta izstrāde grīdas atjaunošanai

Limbažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā 2015.gada 30.novembrī VKPAI inspektore Mārīte Putniņa un eksperts, būvinženieris Dāvis Barbars veica baznīcas ēkas apsekojumu. Pēc speciālistu atzinuma, grīda ir ļoti sliktā stāvoklī un tai ir nepieciešama atjaunošana. Spēcīgi bojāti ir arī balkonu turošo kolonnu apakšējās daļas, kas jau drīzā nākotnē var radīt bīstamas situācijas baznīcā. Lai veiktu grīdas atjaunošanu un kolonnu apakšējo daļu protezēšanu, vispirms bija nepieciešama grīdas izpēte un bija jāizstrādā tehniskais projekts. 

2017.gada pavasarī ar Limbažu novada finasējumu risinājās baznīcas grīdas izpēte un tehniskā projekta izstrāde, ko veica arhitekts Juris Pētersons un būvinženieris Mārtiņš Metāls.

2017.gada rudenī pateicoties VKPAI piešķirtajam finansējuma, notika grīdas nomaiņa daļā baznīcas, bet ar Limbažu Novada NVO konkursā iegūtajiem līdzekļiem un draudzes līdzfinansējumu izbūvēts panduss pie baznīcas sānu durvīm.

Iesāktos darbus paredzēts turpināt arī nākošajos gados