Sadarbība ar Cēsu Profesionālo vidusskolu


Sākot ar 2016./2017.mācību gadu Limbažu luterāņu draudzei izveidojusies sadarbība ar Cēsu Profesionālo vidusskolu. Skolu beidzot audzēkņi izstādā diplomdarbus. Esam priecīgi , ka šajā mācību gadā divi no diplomdarbiem kalpos mūsu draudzei - malkas šķūnis Dailes ielas 2 pagalmā un lievenis Lielezera ielā 6. Kā praktiskos darbus mācību laikā audzēkņi izgatavoja solus baznīcas dārzam un galdus un solus nojumei Dailes ielā .Draudze šiem darbiem dod materiālu, bet skola - darbu.

Sadarbība ar Cēsu Profesionālo vidusskolu