Draudzes hronika 2017

Februārī uzsākta grīdas izpēte un tehniskā projekta izstrāde

17.02. - uzsākta iesvētes mācība

01.03. - uzsākta altāra rekonstrukcija

21.-23.03 - ciemiņi no Zviedrijas un mācītājs Magnuss Olsons

13.-15.04 Nepārtrauktā lūgšana

15.04 nakts dievkalpojums ar kristībām

16.04 Lieldienu dievkalpojums ar kristībām un iesvētībām

21.04 - Smiltenes Mūzikas skolas koncerts

22.04 talka "Pukšās"

20.05 Muzeju nakts

2.06 Baznīcu nakts.Māra Grīnberga ērģeļu improvizācija un Rīgas Visu Svēto pareizticīgo draudzes kora koncerts.

Jūnijs- notiek lieveņa celtniecība Lielzera ielā 6

04.06. - Vasarsvētki, kristības un iesvētības

17.-18.06.  draudzes ekskursija uz Latgali

8.07. ekumēnisks svētceļojums uz Igates baznīcu

jūnijs-oktobris malkas šķūņa celtniecība Dailes 2

 12.jūlijs uzsākta kanceles rekonstrukcija

27.-31.07. - Vācu māsu draudžu vizīte

4.08 19.30, 6.08 16.30 Pilsētas svētku koncerti

8.-10.08 svētdienas skolas sadraudzība

13.08 atjaunotā altāra iesvēte. Piedalās LELB arhibīskaps Jānis Vanags
30.09 Saksijas (Vācijā) senioru grupas vizīte

Turpinās malkas šķūņa celtniecība

28.10  Draudzes brauciens uz Rīgu, piedalīšanās Reformācijas svētku dievkalpojumā  Rīgas Domā

23.11 senioru dievkalpojums draudzes namā, viesojas filmēšanas grupa no Diakonijas centra

4.12 - pabeigta grīdas nomaiņa daļā baznīcas

9,10.12 rekolekcijas ar Jāni Bitānu

26.12 draudzes padomes svētku pasākums


Draudzes hronika 2016

07.02. - dievkalpojumā piedalījās arhibīskaps Jānis Vanags, pasniedzot mācītājam amata krustu.

21.02. - pēc dievkalpojuma draudzes padomes un revīzijas komisijas, kā arī draudzes priekšnieka vēlēšanas.

28.02. - kora " Balsis" koncerts

24.-26.03. - notika Nepārtrauktā lūgšana

Saņemts VKKF finansējums sakristejas griestu izpētei un restaurācijai. Notiek sakristejas griestu konservācija un restaurācija.

22.,23.04. - rekolekcijas "Dievs dziedina, jo pestī. Dievs pestī, bet ne vienmēr dziedina"

07.05. - talka Pukšu ābeļdārzā. Gada laikā arī vairākas malkas talkas.

21.05. - Muzeju nakts ar Muzikālo kafejnīcu pie draudzes

10.06. Baznīcu nakts

Pateicoties Limbažu fonda atbalstam baznīcā uzstādīta trešā infoplāksne. Paldies Ivaram Cišam par maketu!

12.08. - draudzes vakars ar bildēm no Vācijas, Somijas un draudzes brauciena uz Lietuvu

26.-29.08. - draudzes grupa viesojas Oslo

21.09. - tikšanās ar mācītāju Magnusu Olsonu un viņa zviedru kolēģiem

28.10.-02.11. - draudzes grupa viesojas Osnabrikā, Vācijā

02.10. - Pļaujas svētku dievkalpojums. Pēc tā sadraudzības pusdienas un bildes no Oslo un Gotlandes.

25.,26.11. - rekolekcijas "Ikona"

Programmā "Leader" apstiprināts projekts par altāra rekonstrukciju.

Pabeigta baznīcas logu restaurācijas otrā kārta

27.12. - brauciens uz pansionātiem

03.12. - Draudzes ekskursija uz Tartu

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .