Svētdienas dievkalpojumi

Svētdienās pl. 10:00

Nedēļas dievkalpojumi

Ar Vakarēdienu notiek katru ceturtdienu pl.18:00 un sestdienās 10.00

Dievkalpojumi svēto dienās

Dievkalpojumi notiek arī baznīcas kalendārā esošajās svēto dienās. 

Baznīcas liturģiskais kalendārs

Kristības, iesvētības, laulības

Par jautājumiem saistībā ar kristībām, iesvētībām un laulībām lūdzu griezties pie draudzes mācītāja.

Iesvētes mācība sestdienās plkst.10.00

Bībeles stunda

Notiek ceturtdienās pēc dievkalpojuma, ap plkst.19.00

Svētdienas skola

Nodarbības notiek draudzes namā svētdienās pēc dievkalpojuma,  pl.12:00

Mūzika


Diakonija

Diakonijas grupa vienmēr aicina jaunus aktīvistus. Mūsu galvenie pasākumi gadā ir veco ļaužu apmeklēšana Ziemsvētkos, Lieldienās un apaļās dzimšanas dienās.