Svētdienas dievkalpojumi

Svētdienās pl. 10:00

Vakara dievkalpojumi

Ar Vakarēdienu notiek katru ceturtdienu pl.18:00

Dievkalpojumi svēto dienās

Dievkalpojumi notiek arī baznīcas kalendārā esošajās svēto dienās. 

Baznīcas liturģiskais kalendārs

Kristības, iesvētības, laulības

Par jautājumiem saistībā ar kristībām, iesvētībām un laulībām lūdzu griezties pie draudzes mācītāja.

Nākošā grupa no 27.janvāra plkst.10.00 sestdienās draudzes namā

Bībeles stunda

Sākot ar novembri ceturtdienās pēc dievkalpojuma, ap plkst.19.15

Svētdienas skola

Nodarbības notiek draudzes namā svētdienās pēc dievkalpojuma,  pl.12:00

Mūzika

Draudzē darbojas jauniešu ansamblis. Ansambļa mēģinājumi ir sestdienās.

Diakonija

Diakonijas grupa vienmēr aicina jaunus aktīvistus. Mūsu galvenie pasākumi gadā ir veco ļaužu apmeklēšana Ziemsvētkos, Lieldienās un apaļās dzimšanas dienās.

Mēneša 1.un 3. trešdienā plkst.13.00 dievkalpojumi draudzes namā ar sadraudzību pēc tam

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .